Skreddersydd

Darre Consulting utvikler og leverer skreddersydde lederutviklingsprogrammer for virksomheter i privat og offentlig sektor. Programmene utvikles i dialog med oppdragsgiver, og tilpasses behov, bransje og kultur.

Effektiv

Et effektivt team har et klart formål, hvor alle medlemmene vet hva de skal levere og hvorfor. Å bli et effektivt team eller en velfungerende gruppe krever kjennskap til hvilke faktorer som påvirker prestasjoner over tid – samt vilje og tid til å jobbe med dem. Darre Consulting kan bistå i kortere og lengre utviklingsprosesser for ledergrupper, prosjektgrupper eller andre grupper.

Personlig

Muligheten til å drøfte ulike utfordringer i en faglig og fortrolig ramme kan være et godt supplement for ledere på alle nivåer. Marianne Darre har lang erfaring som samtalepartner for ansatte både med og uten lederroller.

Spennende

Darre Consulting tilbyr skreddersydde kurs og foredrag innen flere ulike temaer. Spesielt populært er kurs i hvordan du kan få større påvirkingskraft og innflytelse, og samtidig ivareta og bygge gode relasjoner.

Konkret

Uenigheter og konflikter er naturlig i settinger der mennesker møtes. Et kjennetegn på en sunn organisasjon er heller ikke fravær av konflikt, men evnen til å forebygge og håndtere konfliktene på en konstruktiv måte.

Darre Consulting kan bistå med å gi ledere kunnskap om konflikters utvikling og anatomi, samt gi konkrete tips om hvordan de kan håndteres. Kombinasjon av kunnskap, rådgiving og coaching bidrar til å skape trygghet og mot for å gå løs på oppgaven.

Darre Consulting drives av

Marianne Darre

om-meg-bilde
Erfaring

Marianne Darre har 15 års erfaring som organisasjonspsykolog og lederutvikler. Hun har utviklet og gjennomført en rekke leder- og talentutviklingsprogram, jobbet mye med å skape robuste arbeidsmiljø og forebygge konflikter – og har lang erfaring som coach for ansatte både med og uten lederroller. Marianne har et bredt og solid faglig nettverk og trekker veksler både på forskningsmiljø innen ledelse og organisasjonsutvikling samt andre konsulentmiljø. De siste åtte årene har hun jobbet som organisasjonspyskolog i Drammen kommune. I dag driver hun Darre Consulting og er styreleder i Norsk organisasjonspsykologisk selskap.

Utdannelse

I tillegg til hovedfag i psykologi fra NTNU har Marianne flere års videreutdanning fra Norsk Gestaltinstitutt, samt en rekke sertifiseringer i arbeidspsykologiske verktøy. Marianne er en engasjert og ettertraktet kurs-og foredragsholder, og har de siste årene undervist nærmere 100 ledere og fagspesialister i hvordan de kan få større innflytelse og samtidig ivareta gode relasjoner til sine omgivelser.

Jeg hører gjerne fra deg

Kontakt

Adresse

Papirbredden kunnskapspark, Grønland 58, 3045 Drammen Org.nr. 915 154 263

Telefon

+47 93677769

E-mail

marianne@darreconsulting.no